Osvrt na studijsko putovanje “Višejezičnost i prevođenje u EU – od politike do prakse”

Sredinom oktobra 2012. godine Evropska komisija organizirala je studijsko putovanje u Bruxelles o temi “Višejezičnost i prevođenje u EU – od politike do prakse”, na kojem su učestvovale prevodilačke agencije, predstavnici udruženja i univerziteta s područja bivše Jugoslavije, Islanda te Škotske. Profis d.o.o. bila je jedina prevodilačka agencija iz Bosne i Hercegovine.

Cilj studijskog putovanja bio je da se njegovim učesnicima pruži prilika da nauče nešto više o praktičnim aspektima politike višejezičnosti i prevođenja na evropskom nivou, ...

Čitaj dalje / Read more
0