Agencija za prevođenje Profis d.o.o. raspisuje konkurs

Agencija za prevođenje Profis d.o.o. raspisuje konkurs za sljedeće pozicije:

PREVODITELJICE/PREVODIOCE ZA ENGLESKI JEZIK – stalna pozicija, dva mjesta

PREVODITELJICE/PREVODIOCE za sljedeće jezike (na honorarnoj osnovi):

  • TURSKI
  • ČEŠKI
  • POLJSKI
  • RUSKI

3. LEKTORICE/LEKTORE ZA BOSANSKI, SRPSKI I HRVATSKI JEZIK – na honorarnoj osnovi

Pozicije pod brojevima 1 i 2 uključuju pismene i usmene prijevode (konsekutivno i simultano). Uz prijavu je potrebno dostaviti biografiju iz koje je vidljivo iskustvo u prevođenju, kopiju diplome, rješenja o postavljanju za sudskog ...

Čitaj dalje / Read more
0