Osvrt na studijsko putovanje “Višejezičnost i prevođenje u EU – od politike do prakse”

Sredinom oktobra 2012. godine Evropska komisija organizovala je studijsko putovanje u Brisel o temi “Višejezičnost i prevođenje u EU – od politike do prakse”, na kojem su učestvovale prevodilačke agencije, predstavnici udruženja i univerziteta sa područja bivše Jugoslavije, Islanda te Škotske. Profis d.o.o. bila je jedina prevodilačka agencija iz Bosne i Hercegovine.

Cilj studijskog putovanja bio je da se njegovim učesnicima pruži prilika da nauče nešto više o praktičnim aspektima politike višejezičnosti i prevođenja na evropskom nivou, kao i stvaranje platforme za interakciju između evropskih institucija i drugih evropskih aktera iz polja univerzitetskog obrazovanja, strukovnih udruženja i prevodilačkih kompanija.

Manifestacija je imala za cilj i da podrži i pokrene tržišta za jezike zemalja učesnica, a naročito da podstakne saradnju između različitih sektora i njihovu buduću integraciju u širu evropsku ekonomiju.

Petodnevni program ovog studijskog putovanja uključivao je upoznavanje sa strukturom i organizacijom Evropske unije i njenih institucija, obilazak Evropskog parlamenta, detaljnije upoznavanje sa načinom rada i obimom posla Generalne direkcije za prevođenje (Directorate-General for Translation – DGT) te predstavljanje važnih statističkih podataka koji se tiču prevođenja i prevodilačke industrije.

Putovanje je, između ostalog, pružilo priliku da se upoznamo sa poteškoćama sa kojima se suočavaju velike evropske prevodilačke kompanije i načinima na koje se ti problemi rješavaju ili se pokušavaju riješiti.

Zanimljivo je i značajno naglasiti to da se, u vremenu opšte krize i recesije, prevodilačka industrija u EU dobro drži; jedna je od rijetkih grana koja nije zabilježila pad. Procjene kažu da je u 2008. godini prevodilačka industrija vrijedila oko 8,4 milijardi evra, a očekuje se da će do 2015. godine vrijednost premašiti 15 milijardi evra, što predstavlja godišnji porast od oko 10 %.

Sve u svemu, ovo je bilo poučno iskustvo, u kojem smo uvidjeli da je Evropska unija voljna pružiti pomoć i prenijeti znanja ljudima našeg regiona te da je u budućnosti priključenje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji moguće, naravno, uz mnogo napornog rada, zalaganja i zadovoljavanja brojnih kriterijuma.

Dario Jakovljević

Direktor

Profis d.o.o.

0