Agencija za prevođenje Profis d.o.o. raspisuje konkurs


Agencija za prevođenje Profis d.o.o. raspisuje konkurs za sljedeće pozicije:

PREVODITELJICE/PREVODIOCE ZA ENGLESKI JEZIK – stalna pozicija, dva mjesta

PREVODITELJICE/PREVODIOCE za sljedeće jezike (na honorarnoj osnovi):

  • TURSKI
  • ČEŠKI
  • POLJSKI
  • RUSKI

3. LEKTORICE/LEKTORE ZA BOSANSKI, SRPSKI I HRVATSKI JEZIK – na honorarnoj osnovi

Pozicije pod brojevima 1 i 2 uključuju pismene i usmene prijevode (konsekutivno i simultano). Uz prijavu je potrebno dostaviti biografiju iz koje je vidljivo iskustvo u prevođenju, kopiju diplome, rješenja o postavljanju za sudskog tumača (ukoliko ih posjedujete) i preporuke.

Neophodne kvalifikacije:

  • formalno univerzitetsko obrazovanje iz područja lingvistike (priznata diploma) ili najmanje pet godina dokumentiranog profesionalnog iskustva u prevođenju;
  • odlično poznavanje rada na računaru;
  • odlično poznavanje maternjeg jezika (bosanski/hrvatski/srpski).

Ukoliko ispunjavate gore navedene uvjete, molimo Vas da navedenu dokumentaciju pošaljete na adresu:

Profis d.o.o.

Azize Šaćirbegović b.b. PC7/III

71.000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

ili na:

info@profis.ba (s naznakom: konkurs i navesti jezik)

Rok za podnošenje prijava je 19. april 2013. godine
0