Kontakt i info

Info:

PROFIS d.o.o. Sarajevo
Envera Šehovića 50
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Identifikacioni broj: 4201533340008

Kontakt:

T/F: +387 (0)33 618 553;
M: +387 (0)62 992 652;
M: +387 (0)61 472 082;
E: info@profis.ba;