lektorisanje-heder

Lektoriranje

Usluge lektoriranja već napisanih tekstova većinom se koriste prije tiskanja promotivnih materijala, prije postavljanja tekstova na web-stranice, kao i za druge dokumente koji su javnog karaktera. Naši lektori za bosanski, hrvatski, srpski jezik i lektori za strane jezike stoje vam na raspolaganju.