Notary Public Wax Stamp And Testament

Profis i stalni sudski tumači

Prijevod od strane stalnog sudskog tumača zvanični je prijevod od strane osobe koja potpuno vlada pravnom materijom izvornog i ciljnog jezika, koju je nadležni organ vlasti, nakon položenog ispita, imenovao za sudskog tumača. U slučaju Bosne i Hercegovine, za organiziranje ispita i imenovanje sudskih tumača nadležno je Federalno ministarstvo pravde, odnosno Ministarstvo pravde Republike Srpske.

Ima li Profis u svom timu stalne sudske tumače?

Naše stalno zaposleno osoblje čine osobe s izrazitim prevoditeljskim iskustvom, koje imaju položen ispit za sudske tumače. Već dugi niz godina radimo na ovim vrstama prijevoda. U sklopu naše agencije, stojimo vam na raspolaganju za usluge ovjerenih prijevoda za engleski i njemački jezik, dok za ovjerene prijevode za francuski, slovenski, turski i ostale jezike imamo višegodišnju suradnju s provjerenim sudskim tumačima iz Bosne i Hercegovine.

Kako možete dobiti prijevod sudskog tumača u Profisu?

Kako bismo za vas obavili potrebni prijevod, nužno je da sudski tumač ima uvid u originalni dokument, jer se ova vrsta dokumenata prevodi u svom potpunom obliku. Dokumente možete donijeti u naše prostorije (ul. Gabriele Moreno Locatelli 21, Sarajevo), ili nas možete kontaktirati putem telefona ili elektronski. Po dogovoru dolazite po prevedenu i ovjerenu dokumentaciju, a elektronskim putem šaljemo vam i sam prijevod. Našim stalnim klijentima stojimo na raspolaganju i za ličnu dostavu prevedenih materijala.

Kad je potreban prijevod sudskog tumača?

Prijevod sudskog tumača potreban je uvijek kad je riječ o zvaničnom dokumentu. Za konsekutivno prevođenje na sudu ili kod notara potrebno je, također, da prevoditelj bude sudski tumač. Za sve prijevode farmaceutskih istraživanja i novih medicinskih/farmaceutskih proizvoda potrebno je da prijevod uradi sudski tumač.

Ovdje ćemo navesti još neke dokumente čiji prijevod treba uraditi sudski tumač:

  • Rodni list
  • Vjenčani list
  • Smrtni list
  • Potvrde, uvjerenja, punomoći
  • Diplome
  • Potvrde o rezidentnosti za pravna lica
  • Sudski dokumenti
  • Ponekad i tenderska dokumentacija treba biti ovjerena od strane sudskog tumača, zavisno od zahtjeva opisa zadataka naručioca usluga.

Agencija za prevođenje Profis registrirana je za usluge prevođenja kao društvo ograničene odgovornosti, te na svaki prijevod koji smo uradili možemo staviti svoj pečat, u znak potvrde prijevoda. Sve naše poslovne i prevoditeljske procese provjerili su i potvrdili, u kolovozu 2012. godine, nezavisni auditori certifikacijske kuće Bureau Veritas, te je naša agencija za prevođenje dobila prestižne certifikate za normu ISO 9001 i EN 15038, što predstavlja europsku normu za prevođenje. Prva smo agencija za prevođenje u Bosni i Hercegovini koja je dobila navedene certifikate.

Svi prijevodi rađeni u našoj agenciji podliježu obvezi povjerljivog tretiranja.