Profis ISO recertifikacija

Nakon dva certifikaciona ciklusa tokom 2013. i 2014. godine Prevodilačka agencija “Profis” d.o.o. Sarajevo je u avgustu 2015. godine potvrdila status certificiranog sistema upravljanja kvalitetom, novom recertifikacijom, prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 17100:2015. Nezavisni auditori sproveli su redovni recertifikacioni i nadzorni audit prema svim zahtjevima normi u svim organizacionim jedinicama naše prevodilačke agencije. Sprovedena je i analiza zadovoljstva klijenata, a njena pitanja odnose se na kvalitet naših prijevoda, kvalitet lektura na bosanski, hrvatski i srpski jezik, brzinu reakcije na dostavljene upite kao i na našu dostupnost klijentima. Naši klijenti su nam i ove godine potvrdili visok stepen zadovoljstva našom kontinuiranom opredijeljenošću prema izvrsnosti i stalnom unapređenju procesa i usluga.

Tokom ovog nadzornog audita sada već bivša evropska norma za prevođenje EN 15038 je nakon niza godina korišćenja došla do zrelosti zamjene za međunarodni standard te postala ISO 17100. Stručni gremijumi međunarodne organizacije za standardizaciju pobrinuli su se za jasnije procese prevodilačkih projekata, dok su zahtjevi za voditelje projekata, ali prije svega za voditelje ureda, veći u smislu kompetencija osoblja. Podizanje norme na nivo međunarodnog standarda za prevođenje dokaz je da se prevođenje u svijetu smatra branšom vrijednom standarda.

Kao jedina prevodilačka agencija u Bosni i Hercegovini koja je uvela integrisani sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001 i ISO 17100, kontinuirano dokazujemo težnju prema procesnoj orijentisanosti, kompetentnosti osoblja i spoljnih saradnika, zadovoljstvu klijenata i visokom stepenu kvaliteta usluga prevođenja i lekture. Naše usluge time prestaju biti samo deklarativne, što je čest slučaj u našoj zemlji, iako u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji nikakav podsticaj za unapređenje kvaliteta usluga prevoditeljstva u smislu zahtjeva javnih nabavki za javne službe i ustanove BiH, tako da se prijevodi i dalje “odrađuju” s neprovjerenim partnerima upitnog kvaliteta, čime se u svijet šalje loša slika o našoj zemlji.

Kliknite za uvid u certifikate…

0