Notary Public Wax Stamp And Testament

Profis ve Yeminli Tercümanlar

Yeminli tercüman çevirisi kaynak dil ve hedef dilin hukuki terminolojisine bütünüyle hakim olan ve yetkili organ tarafından organize edilen sınavı başarıyla geçtikten sonra yeminli tercüman unvanını alan kişinin yaptığı resmi çeviridir. Bosna-Hersek’te sınavın organizasyonu ve yeminli tercümanların atanmasından sorumlu merciler Federasyon Adalet Bakanlığı ve Sırp Cumhuriyeti Adalet Bakanlığıdır.

Profis Ekibinin İçerisinde Yeminli Tercümanlar Mevcut Mu?

Ofisimizde çalışan elemanlar yeminli tercüman sınavından geçmiş ve geniş çeviri tecrübesine sahip kişilerdir. Profıs olarak senelerdir yeminli tercüme alanında çalışıyoruz. İngilizce ve Almanca için yeminli tercüme konusunda ofisimizde çalışan elemanlarımız mevcut iken, Fransızca, Slovence, Türkçe ve diğer diller içinse Bosna-Hersek’te yaşayan ve kendini kanıtlamış yeminli tercümanlarla uzun yıllık işbirliğimiz vardır.

Profis’te Yeminli Tercüman Hizmetini Nasıl Alabilirsiniz?

Bu tür evrakların çevirileri bütünüyle yapıldığı için, istenilen çeviriyi yapabilmemiz için yeminli tercümanın çevrilen belgenin orijinaline sahip olması gerekir. Evrakları Gabriele Moreno Locatelli 21, Sarajevo adresindeki ofisimize getirebilir ya da bu konuda bizimle telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Belirlenen günde çevrilen ve imzalanan evrakları teslim ederken de çevrinin elektronik ortamdaki dosyasını e-posta yoluyla adresinize gönderiyoruz. Sürekli müşterilerimiz için adrese teslim hizmetimiz de vardır.

Yeminli Tercümanın Çevirisine Ne Zaman İhtiyaç Vardır?

Yeminli tercüman onayı her türlü resmi evrak çevirisinde gereklidir. Mahkeme önünde veya noter huzurunda yapılan ardıl çeviri durumunda da tercümanın yeminli tercüman olması zorunluluğu vardır. Eczacılık alanındaki araştırmaları ve yeni tıbbi ürünleri/ilaçları ilgilendiren çevirilerde de çevirinin yeminli tercüman tarafından yapılması gerekir.

Yeminli tercüman onayı gerektiren bazı evraklar aşağıda sıralanmıştır:

  • Doğum sertifikası
  • Evlilik cüzdanı
  • Ölüm sertifikası
  • Sertifikalar, belgeler, vekâletnameler
  • Diplomalar
  • Tüzel kişilerin ikametgâh belgesi
  • Mahkeme evrakları

İhale sahibinin talebine uygun olarak ihalede kullanılan evrakların da yeminli tercüman tarafından çevrilmesi istenebilir.

Çeviri hizmetleri sunmak amacıyla Limited şirketi olarak kurulan Profis Tercüme Ofisi’nden çıkan her çevirinin kalitesini kaşemizle onaylayabiliriz. Ofisimizdeki bütün iş ve çeviri süreçleri Ağustos 2012’de belgelendirme şirketi Bureau Veritas’ın bağımsız müfettişleri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır. Bu denetim sonucunda ofisimiz Avrupa çeviri alanında norm sayılan ISO 9001 ve EN 15038 kalite belgelerine layık görülmüştür. Bosna-Hersek çapında bu belgeleri alan ilk tercümanlık ofisiyiz.

Ofisimizde yapılan bütün çeviriler gizlilik ilkesine tabi tutulmaktadır.