Profis ISO Yeniden Belgelendirme

2013 ve 2014 yıllarına ait iki belgelendirme sürecinden sonra, tercümanlık ve metin kontrolü hizmetlerini sunan Profis Tercüme Ofisi d.o.o. Sarajevo, ISO 9001:2008 ve ISO 17100:2015 kalite normlarına uygun olarak 2015 yılı Ağustos ayında yapılan yeni bir belgelendirme sureci ile belgelendirilmiş yönetim sistemi statüsünü korumaya devam etmiştir. Bağımsız müfettişler şirketimiz kapsamında bulunun bütün organizasyon birimlerinde gerekli normlar çerçevesinde olağan yeniden belgelendirme ve denetim faaliyetini gerçekleştirme imkânı buldular. Buna ek olarak, yapılan çevirilerin kalitesine, Boşnakça, Sırpça ve Hırvatçada yapılan metin kontrolü kalitesine, iletilen sorulara cevap verme hızına ve müşteriler tarafından ulaşılabilirliğimize yönelik soruları ihtiva eden müşteri memnuniyeti analizi yapılmıştır. Bu yıl da, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini en yüksek düzeyde tutma gayreti ve sürekli olarak iş süreçlerini ve hizmetlerimizi geliştirme konusunda göstermiş olduğumuz kararlılıktan dolayı müşterilerimizden en yüksek not aldık.

Yapılan denetim esnasında eski Avrupa tercümanlık normu olan EN 15038 gerekli gelişim düzeyine ulaştıktan sonra uluslararası standart sayılan ISO 17100’e yerini bırakmıştır. Uluslararası Standartlar Teşkilâtı uzman komitesi tercümanlık projelerine yönelik daha anlaşılır süreçler belirlerken, proje yöneticilerine, özellikle de ofis yöneticilerine, personel yeterliliği konusunda daha büyük sorumluluklar yüklemiştir. Söz konusu normun uluslararası standart seviyesine yükseltilmesi çeviri faaliyetlerinin standartlara bağlanacak kadar değerli bir faaliyet seklinde benimsendiğinin en büyük kanıtıdır.

ISO 9001 ve ISO 17100 kalite yönetimi entegre sistemine geçen Bosna-Hersek’in ilk tercümanlık ofisi olarak sürece odaklı faaliyete, personel ve asistanların kalitesine, müşteri memnuniyetine, tercümanlık ve metin kontrolü işlerinde yüksek kaliteye odaklanmış olduğumuzu sürekli olarak gösteriyoruz. Bunu yapmakla, ülkemizde sıkça görüldüğü gibi, hizmetlerimize sadece teoride önem vermekle kalmıyoruz. Bosna-Hersek’te devlet organları ve kurumları için zorunlu sayılacak kamu alımı gibi tercümanlık faaliyetine yönelik teşvikler bulunmadığından, tercümanlık işleri kalitesi sorgulanabilecel değişik kişilere yaptırılmakta ve böylece dünyaya ülkemizin imajı konusunda yanlış bir mesaj gönderilmektedir.

Belgelere erişim…

0