Stalna opredijeljenost za kvalitetu

Agencija za prevođenje „Profis” je u rujnu 2020. godine, tijekom redovitog audita prema zahtjevima standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i prevodilačkog standarda ISO 17100:2015, pokazala visok stupanj integriranosti kvalitete u svim poslovnim segmentima. Svi naši poslovni procesi u skladu su sa zakonom, pratimo procjene rizika za svoje korisnike i interne rizike, radimo na usavršavanju svojih prevoditelja i prevoditeljica, aktivno koristimo CAT alate, a svaki prevodilački projekt pomno je praćen i koordiniran te podliježe obvezi lekture od strane neovisnih prevoditelja i prevoditeljica ili lektora i lektorica.

Od 2013. godine smo jedina agencija u Bosni i Hercegovini koja dozvoljava vanjske provjere i uživamo u unapređenju svog poslovanja. Zašto je bitno naglasiti vanjski audit i certificiranje? Nije nam dovoljno tvrditi da pratimo međunarodne standarde kvalitete, a da iza te izjave ne stoji zvanična i stručna provjera, čemu će naši korisnici moći vjerovati. U bosanskohercegovačkom okruženju, gdje postoji mnogo praznih obećanja i uvjeravanja, smatramo se odvažnim pionirima u osiguranju i održavanju kvalitete prevođenja i postavljanju EU i međunarodnih standarda kvalitete, te svoju ulogu vidimo i u edukaciji prevoditelja i prevoditeljica, ali i korisnika i korisnica te njihovu razumijevanju prevodilačkog posla.

0