usmeno-prevodjenje-heder

Usmeno prevođenje

Kod usmenog prevođenja razlikujemo dvije vrste: KONSEKUTIVNO i SIMULTANO prevođenje. Konsekutivno i simultano prevođenje razlikuju se ne samo po načinu, nego i po cjenovniku i potrebnoj tehničkoj opremi. Da biste bili što upućeniji u razlike između ove dvije vrste usluga, pročitajte kratak opis konsekutivnog i simultanog prevođenja.

Konsekutivno prevođenje

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE je ona vrsta prijevoda kad se, tijekom seminara, radionica, poslovnih sastanaka, posjete notarima, strane nalaze u užem krugu, većinom u cilju otvorene diskusije, prezentacije, užih poslovnih dogovora i sl. Nakon što se govornik obrati prisutnima, napravi kratku pauzu, kako bi prevoditelj preveo. Na osnovi dugogodišnjeg iskustva iz usmenog prevođenja, Agencija za prevođenje Profis ovu vrstu usmenog prevođenja preporučuje za manje grupe sudionika i onda kad je cilj da se uspostavi interaktivna i prisna komunikacija. Ovisno o trajanju angažmana, zajedno analiziramo je li potrebno angažirati jednog ili dva prevoditelja. Ovdje je također potrebno da se u dnevnom redu uračuna vrijeme koje je potrebno za rad s konsekutivnim prijevodom.

NAŠ TIM PREVODITELJA I PREVODITELJICA ima višegodišnje iskustvo u konsekutivnom prevođenju. Posebno nam je zadovoljstvo kad od klijenata dobijemo srdačne zahvalnice nakon suradnje u ovim projektima. Razumijemo da je svaki projekt klijenta iznimno bitan u ostvarivanju poslovnih ciljeva te se naši prevoditelji i prevoditeljice maksimalno trude da daju svoj doprinos.

Simultano prevođenje

SIMULTANO PREVOĐENJE je ona vrsta prijevoda kad se, tijekom kongresa, konferencija, seminara, radionica, većih poslovnih sastanaka, strane nalaze u većem krugu. Ovdje se izlaganja vrše sustavno, s ograničenijom interaktivnošću i prisnošću, ali dosta brže nego s konsekutivnim prevođenjem. Naime, dva prevoditelja, koja se nalaze u kabini za simultano prevođenje, putem zvučnog prijenosa prate govore i neposredno prevode. Mikrofoni, slušalice i kabina za simultani prijevod neophodna su tehnička oprema.

Pozivajući se na iskustvo, želimo napomenuti nekoliko bitnih stavki, kako za konsekutivno, tako i za simultano prevođenje:

  • Prevoditeljima je potrebno uvijek osigurati vodu ili drugo piće tijekom prevođenja. Uvijek je bolje da prevoditelj ima istu čašu na stolu kao drugi sudionici, zbog ugleda vaše kompanije i naše agencije, ali i zbog ujednačenih eventualnih slika i snimaka s datog projekta.
  • Svi govornici trebaju obratiti pažnju na to da, s ciljem što preciznijeg prijevoda, prave redovne, kraće stanke, kako bi prevoditelji rečeno prenijeli u istom duhu. Tijekom većih manifestacija obveza je moderatora da obrati pažnju na ovaj aspekt i adekvatno upozori sudionike.
  • Ako ste u mogućnosti, tijekom pripreme simultanog prevođenja kabinu za prevođenje, ukoliko nije fiksirana, postavite tako da prevoditelji mogu vidjeti govornike. Na ovaj način mogu još bolje pratiti duh rečenog i tijek dešavanja te čitati gestikulaciju.
  • Za simultani prijevod duži od 45 minuta potrebna su dva prevoditelja.

NAŠ TIM PREVODITELJA I PREVODITELJICA ima odlično znanje za simultano prevođenje. Ovaj posao iziskuje konstantno visok nivo koncentracije te se u prevoditeljskoj struci simultano prevođenje često smatra težim od konsekutivnog.