usmeno-prevodjenje-heder

Usmeno prevođenje

Kod usmenog prevođenja razlikujemo dvije vrste: KONSEKUTIVNO i SIMULTANO prevođenje. Konsekutivno i simultano prevođenje razlikuju se ne samo po načinu, nego i po cjenovniku i potrebnoj tehničkoj opremi. Da biste bili što upućeniji u razlike između ove dvije vrste usluga, pročitajte kratak opis konsekutivnog i simultanog prevođenja.

Konsekutivno prevođenje

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE je ona vrsta prijevoda kada se, tokom seminara, radionica, poslovnih sastanaka, posjete notarima, strane nalaze u užem krugu, većinom u cilju otvorene diskusije, prezentacije, užih poslovnih dogovora i sl. Nakon što se govornik obrati prisutnima, napravi kratku pauzu, kako bi prevodilac preveo. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva iz usmenog prevođenja, Agencija za prevođenje Profis ovu vrstu usmenog prevođenja preporučuje za manje grupe učesnika i onda kada je cilj da se uspostavi interaktivna i prisna komunikacija. Zavisno od trajanja angažmana, zajedno analiziramo da li je potrebno angažovati jednog ili dva prevodioca. Ovdje je takođe potrebno da se u dnevnom redu uračuna vrijeme koje je potrebno za rad sa konsekutivnim prijevodom.

NAŠ TIM PREVODILACA I PREVODITELJKI ima višegodišnje iskustvo u konsekutivnom prevođenju. Posebno nam je zadovoljstvo kada od klijenata dobijemo srdačne zahvalnice nakon saradnje u ovim projektima. Razumijemo da je svaki projekat klijenta izuzetno važan u ostvarivanju poslovnih ciljeva te se naši prevodioci i prevoditeljike maksimalno trude da daju svoj doprinos.

Simultano prevođenje

SIMULTANO PREVOĐENJE je ona vrsta prijevoda kad se, tokom kongresa, konferencija, seminara, radionica, većih poslovnih sastanaka, strane nalaze u većem krugu. Ovdje se izlaganja vrše sistematski, s ograničenijom interaktivnošću i prisnošću, ali dosta brže nego s konsekutivnim prevođenjem. Naime, dva prevodioca, koja se nalaze u kabini za simultano prevođenje, putem zvučnog prijenosa prate govore i neposredno prevode. Mikrofoni, slušalice i kabina za simultani prijevod neophodna su tehnička oprema.

Pozivajući se na iskustvo, želimo da napomenemo nekoliko važnih stavki, kako za konsekutivno, tako i za simultano prevođenje:

  • Prevodiocima je potrebno uvijek obezbijediti vodu ili drugo piće tokom prevođenja. Uvijek je bolje da prevodilac ima istu čašu na stolu kao drugi učesnici, zbog ugleda vaše kompanije i naše agencije, ali i zbog jednoobraznih eventualnih fotografija i snimaka sa datog projekta.
  • Svi govornici trebaju da obrate pažnju na to da, s ciljem što preciznijeg prijevoda, prave redovne, kraće stanke, kako bi prevodioci rečeno prenijeli u istom duhu. Tokom većih manifestacija obaveza je moderatora da obrati pažnju na ovaj aspekt i adekvatno upozori učesnike.
  • Ako ste u mogućnosti, tokom pripreme simultanog prevođenja kabinu za prevođenje, ukoliko nije fiksirana, postavite tako da prevodioci mogu vidjeti govornike. Na ovaj način mogu još bolje pratiti duh rečenog i tok dešavanja te čitati gestikulaciju.
  • Za simultani prijevod duži od 45 minuta potrebna su dva prevodioca. NAŠ TIM PREVODILACA I PREVODITELJKI ima odlično znanje za simultano prevođenje. Ovaj posao iziskuje konstantno visok nivo koncentracije te se u prevodilačkoj struci simultano prevođenje često smatra težim od konsekutivnog.