usmeno-prevodjenje-heder

Sözlü Çeviri

Sözlü çevirinin iki şekli vardır: ARDIL ve SİMULTANE çeviri. Bu iki çeviri türü sadece uygulama tekniği bakımından değil ücret ve gerekli teknik donanım bakımından da farklılık göstermektedir. Aradaki farkı daha iyi anlayabilmeniz için ardıl ve simultane çevirinin kısa bir tarifini okuyun.

ARDIL ÇEVİRİ

ARDIL ÇEVİRİ daha çok seminerler, çalıştaylar, iş toplantıları, noter ziyaretleri gibi, katılımcıların birbirine yakın olduğu ve toplantıların açık tartışma havasında geçtiği görüşmelerde kullanılan çeviri türüdür. Ardıl çeviri esnasında tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanmazlar. Çevirmen konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dile çevirmesi ve karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleşir. Uzun süreli tecrübemizden yola çıkarak Profis olarak ardıl çeviri şeklini sınırlı sayıda katılımcının bulunduğu ve interaktif ortamın oluşturulmak istendiği durumlarda tavsiye ederiz. Çeviri süresine bağlı olarak bir veya iki tercümanın gerekli olup olmadığına birlikte karar veririz. Günlük programı belirlerken ardıl çeviri için gerekli ekstra süreyi de göz önüne almak gerekir.

Bizimle beraber çalışan TERCÜMAN EKİBİ ardıl çeviri konusunda uzun yıllık tecrübe birikimine sahiptir. Program bitiminde müşterilerden gelen takdir ve teşekkürler bizi özellikle mutlu etmektedir. Müşterilerin organize ettiği her türlü toplantı ve programların ne denli önemli olduğunun bilincinde olan tercümanlarımız işlerini en kaliteli şekilde yapabilmek için ellerinden geleni yapacaktır.

SİMULTANE ÇEVİRİ

SİMULTANE ÇEVİRİ kongreler, konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve çok sayıda katılımcısı olan iş toplantıları gibi katılımcıların geniş bir alanda bulunduğu durumlarda kullanılan çeviri şeklidir. Konuşmalar sistematik olarak yapılmakta. Katılımcılar arasındaki etkileşim ve yakınlık sınırlı olduğu halde simultane çeviride program akışı daha hızlı olur. Özel hazırlanmış kabinlerde bulunan iki tercüman konuşulanları ses sistemi üzerinden dinlemekte ve anında katılımcılara çevirmektedir. Mikrofonlar, kulaklıklar ve çeviri kabini, simultane tercüme için ihtiyaç duyulan teknik donanımı teşkil eder.

Edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak, hem ardıl hem de simultane çeviri konusunda bir kaç önemli noktaya değinmek istiyoruz:

  • Çeviri sırasında tercümanlara su veya başka bir içecek servisi yapılmalıdır. Şirketinizin ve Ofisimizin itibarini ve etkinlik sırasında çekilecek olan olası fotoğrafların veya yapılacak olan çekimlerin kalitesini düşünerek, tercümanın kullandığı bardağın diğer katılımcıların bardağıyla aynı olmasını tavsiye ederiz.
  • Söylenenlerin en iyi şekilde hedef dile aktarılabilmesi için bütün konuşmacıların düzenli olarak kısa aralar vermesi gerekir. Büyük etkinliklerde moderatörün bu konuya özenle yaklaşması ve konuşmacıları gerektiği gibi uyarmasında fayda vardır.
  • Simultane çeviri durumunda, eğer imkânlar el veriyorsa, çeviri kabinini tercümanın konuşmacıyı görebileceği bir yere yerleştirmekte fayda vardır. Bu şekilde tercüman söylenenleri daha iyi anlayabilir, konuşmanın seyrini takip edebilir ve konuşmacının yüz ifadesini okuyabilir.
  • 45 dakikayı aşan simultane çeviri durumunda iki tercümana ihtiyaç vardır. TERCÜMAN EKİBİMİZ simultane çeviri alanında uzman bilgiye sahiptir. Yüksek konsantrasyon gerektirdiği için tercümanlar arasında simültane çeviri ardıl çeviriye göre daha ağır iş olarak algılanmaktadır.