Stalna opredijeljenost za kvalitet

Agencija za prevođenje “Profis” je u septembru 2020. godine, tokom redovnog audita prema zahtjevima standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2017 i prevodilačkog standarda ISO 17100:2017, pokazala visok stepen integriranosti kvaliteta u svim poslovnim segmentima. Svi naši poslovni procesi u skladu su sa zakonom, pratimo procjene rizika za svoje korisnike i interne rizike, radimo na usavršavanju svojih prevodilaca i prevoditeljica, aktivno koristimo CAT alate, a svaki prevodilački projekt pomno je praćen i koordiniran te podliježe obavezi lekture od strane nezavisnih prevodilaca i prevoditeljica ili lektora i lektorica.

Od 2013. godine smo jedina agencija u Bosni i Hercegovini koja dozvoljava vanjske provjere i uživamo u unapređenju svog poslovanja. Zašto je bitno naglasiti vanjski audit i certificiranje? Nije nam dovoljno tvrditi da pratimo međunarodne standarde kvaliteta, a da iza te izjave ne stoji zvanična i stručna provjera, čemu će naši korisnici moći vjerovati. U bosanskohercegovačkom okruženju, gdje postoji mnogo praznih obećanja i uvjeravanja, smatramo se odvažnim pionirima u osiguranju i održavanju kvaliteta prevođenja i postavljanju EU i međunarodnih standarda kvaliteta, te svoju ulogu vidimo i u edukaciji prevodilaca i prevoditeljica, ali i korisnika i korisnica te njihovom razumijevanju prevodilačkog posla.

0