Profis ISO recertifikacija

Nakon dva certifikacijska ciklusa tokom 2013. i 2014. godine Agencija za prevođenje i lektoriranje “Profis” d.o.o. Sarajevo je u augustu 2015. godine potvrdila status certificiranog sistema upravljanja kvalitetom, novom recertifikacijom, prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 17100:2015. Nezavisni auditori proveli su redovni recertifikacijski i nadzorni audit prema svim zahtjevima normi u svim organizacijskim jedinicama naše agencije za prevođenje. Provedena je i analiza zadovoljstva klijenata, a njena se pitanja odnose na kvalitet naših prijevoda, kvalitet lektura na bosanski, hrvatski i ...

Više →
Page 2 of 2 12